Podpisanie preumowy

Dwie preumowy w ramach działania 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 podpisali: w imieniu Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski oraz przedstawiciele Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku – Zdroju i Zakładu Energetyki Cieplnej w Staszowie.

Biuro Prasowe UMWŚ fot. Zbigniew Mastternak