Koncesje

Uzyskane koncesje:

Wytwarzanie ciepła: Decyzja Prezesa URE Nr WCC/2837/29/W/OKA/2018/AE z dnia 13 lutego 2018 r.

  • zmieniona Decyzją Prezesa URE OKA.4110.55.2018.JAd z dnia 13 marca 2019r.

Przesyłanie i dystrybucję ciepła: Decyzja Prezesa URE Nr PCC/1245/29/W/OKA/1019/AE z dnia 13 lutego 2018 r.

Wytwarzanie energii elektrycznej: Decyzja Prezesa URE Nr WEE/2884/29/W/OKA/2014/AM z dnia 28 maja 2014 r.

  • zmieniona Decyzją Prezesa URE OKA.4111.105.2018.JAd z dnia 6 maja  2019r.