Kontakt

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z o.o. ul. Mariana Langiewicza 14 , 28-200 Staszów

 

Godziny pracy:

Dział rozliczeń: obsługuje interesantów w poniedziałki, środy i piątki w godzinach: 7:30 – 14: 30 (przerwa 10:00-10:15)

 

Centrala ZEC Sp. z o.o.
15 864 23 49 – telefon całodobowy
15 864 30 86
Fax 15 864 35 56 – dostępny w godzinach 7:00 – 15:00
Telefon komórkowy: 606 928 712 – telefon całodobowy

Numery wewnętrzne:
11 – Sekretariat
12 – Prezes Zarządu
13 – Dyrektor Techniczny
14 -  Dział Kadr i Płac
15 – Księgowość
17 – Główna Księgowa
22 – Dział Rozliczeń
30 – Dział Techniczny
31 – Kotłownia
33 – Portiernia

E-mail: sekretariat@zecstaszow.pl