Kategoria: Taryfy

Informacja o cenach ciepła obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2024r. dla podmiotów uprawnionych

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, iż zgodnie z Ustawą z dnia 8 lutego 2023 r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw, jak również zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. od 01 kwietnia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. w rozliczeniach z odbiorcami zastosuje najbardziej korzystne ceny ciepła wyliczone na podstawie jednego z trzech niżej wymienionych systemów rozliczeń.

Poniższe tabele prezentują jednoskładnikowe ceny netto, obliczone dla poszczególnych źródeł: tj. maksymalna cena dostawy ciepła, cena dostawy ciepła obliczona na podstawie aktualnie stosowanej taryfy dla ciepła oraz średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe (wyliczona w oparciu o art. 3a ustawy).

Źródło Nr 1 – grupy odbiorców : GIII, GIVa, GIVb, GV.

Grupa taryfowa

Maksymalna cena dostawy ciepła

Cena dostawy ciepła obliczona na podstawie aktualnie stosowanej taryfy dla ciepła

Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe

zł/GJ

zł/GJ

zł/GJ

GIII

133,08

122,24

133,73

GIVa

137,39

127,99

139,35

GIVb

127,11

112,00

122,04

GV

139,98

131,26

141,87

Do rozliczeń z odbiorcami ciepła zasilanymi ze Źródła nr 1 przy ul. Mariana Langiewicza 14 zastosowanie będą miały ceny i stawki opłat zgodne z obowiązującą taryfą.

Źródło Nr 2 -grupa odbiorców : GI,  Źródło Nr 3 – grupa odbiorców : GII.

Grupa taryfowa

Maksymalna cena dostawy ciepła        (z uwzględnieniem art. 3a ust. 2 pkt. 2) (mix cenowy)

Cena dostawy ciepła obliczona na podstawie aktualnie stosowanej taryfy dla ciepła

Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe

zł/GJ

zł/GJ

zł/GJ

GI

125,16

155,88

150,95

GII

134,57

167,91

150,95

Do rozliczeń z odbiorcami ciepła zasilanymi ze Źródła nr 2 przy ul. Szpitalnej 37 i Źródła nr 3 przy ul. Sienkiewicza 1 zastosowanie będą miały ceny i stawki opłat zgodne z maksymalną ceną dostawy ciepła (z uwzględnieniem art. 3a ust. 2 pkt. 2 -mix cenowy).

Ceny i stawki opłat nie uwzględniają podatku od towarów i usług (VAT), który będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Taryfa dla ciepła 2024

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  uprzejmie informuje, że decyzją Prezesa URE z dnia 13 marca 2024 roku Nr OKA.4210.76.2023.PCR  została zatwierdzona Taryfa dla ciepła.

Zatwierdzona Taryfa dla ciepła została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło nr 106 (2865) w dniu 15 marca 2024r.

Publikacja taryfy w wersji PDFPOBIERZ

Informacja o średnim zużyciu ciepła przez Odbiorców wg. grup taryfowych za 2023 r.

Zgodnie z art.5.pkt. 6c Ustawy Prawo Energetyczne sprzedawca energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła ma obowiązek informować swoich odbiorców o ilości energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła zużytej przez tego odbiorcę w poprzednim roku oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła dla danej grupy taryfowej, z której ten odbiorca korzystał, a także o środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) i efektywnych energetycznie urządzeniach technicznych.

Rok 2023

 

  Grupa taryfowa            

Średnie zużycie ciepła [GJ]

G1

1 376,30

G2

1 418,10

G3

30 419,961

G4A

2 206,885

G4B

25 884,411

G5

35 496,073