Kategoria: Taryfy

Zmiana taryfy dla ciepła 2022

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  uprzejmie informuje, że decyzją Prezesa URE z dnia 12 lipca 2022 roku Nr OKA.4210.58.2022.KTW  została zatwierdzona Taryfa dla ciepła ZEC  w Staszowie  Sp. z o.o.

Zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła została opublikowana w Biuletynie Branżowym Nr 440 (1700) w dniu 13 lipca 2022 r.

Publikacja zmiany taryfy w wersji PDFpobierz

Zmiana taryfy dla ciepła 2021

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  uprzejmie informuje, że decyzją Prezesa URE z dnia 12 maja 2022 roku Nr OKA.4210.37.2022.KTW  została zatwierdzona Taryfa dla ciepła ZEC  w Staszowie  Sp. z o.o.

Zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła została opublikowana w Biuletynie Branżowym Nr 288 (1548) w dniu 13 maja 2022 r.

Publikacja zmiany taryfy w wersji PDFpobierz

Taryfa dla ciepła 2021

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  uprzejmie informuje, że decyzją Prezesa URE z dnia 09 grudnia 2021 roku Nr OKA.4210.76.2021.KTW  została zatwierdzona Taryfa dla ciepła ZEC  w Staszowie  Sp. z o.o.

Zatwierdzona Taryfa dla ciepła została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło nr 465 (1195) w dniu 10 grudnia 2021 r. i zostaje wprowadzona do stosowania od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Publikacja taryfy w wersji PDFpobierz załącznik