Informacja o średnim zużyciu ciepła przez Odbiorców wg. grup taryfowych

Zgodnie z art.5.pkt. 6c Ustawy Prawo Energetyczne sprzedawca energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła ma obowiązek informować swoich odbiorców o ilości energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła zużytej przez tego odbiorcę w poprzednim roku oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła dla danej grupy taryfowej, z której ten odbiorca korzystał, a także o środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 468 i 868) i efektywnych energetycznie urządzeniach technicznych.

Rok 2021

 

  Grupa taryfowa            

Średnie zużycie ciepła [GJ]

Grupa GI

1 527,300

Grupa GII

1 587,900

Grupa GIII

38 473,450

Grupa IVa

2 676,000

Grupa IVb

31 592,010

Grupa V

39 228,066