Jak działa system ciepłowniczy?

Systemem ciepłowniczym nazywamy sieć ciepłowniczą oraz współpracujące z nią urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania i odbioru ciepła.


Źródło ciepła

Każdy system ciepłowniczy posiada swoje źródło, czyli miejsce, w którym powstaje ciepło. Źródło ciepła (tj. ciepłownia lub elektrociepłownia) zazwyczaj położone jest z dala od centrów miast. Dzięki temu unika się niskiej emisji, a powietrze, którym oddychamy jest zdecydowanie czystsze. Wytwarzanie ciepła odbywa się w drodze różnych procesów technologicznych: spalania węgla, gazu, oleju, biomasy, przetwarzania energii słonecznej lub wiatrowej, geotermii, a także wykorzystania energii elektrycznej. Może być także produkowane w procesie kogeneracji, czyli jednocześnie z produkcją energii elektrycznej – co zmniejsza zużycie paliwa i ogranicza emisję dwutlenku węgla.


Sieci ciepłownicze

Ciepło w postaci ciepłej wody lub pary o odpowiedniej temperaturze przekazywane jest ze źródła ciepła do sieci ciepłowniczych. Najczęściej znajdują się one pod ziemią i oplatają miasto systemem rur, umożliwiając ogrzewanie budynków przy pomocy tzw. przyłącza, czyli określonego odcinka sieci, który doprowadza ciepłą wodę bezpośrednio do węzła cieplnego w budynku – kolejnego elementu systemu.


Węzeł cieplny

Zadaniem węzła jest podgrzanie zimnej wody znajdującej się w instalacji budynku cie­plej­szą wodą pocho­dzącą z sys­temu ciepłowniczego. Węzeł cieplny poprzez wymiennik ciepła oddaje część swojego ciepła wprost do instalacji centralnego ogrzewania, rozprowadzającej ciepłą wodę do kalo­ry­fe­rów w całym budynku.

Po odda­niu cie­pła w wymien­niku, schłodzona woda wraca ruro­cią­gami do elektrocie­płowni lub ciepłowni, gdzie zostaje ponow­nie ogrzana i cały pro­ces powta­rza się. To całkowicie bezpieczne dla użytkowników, którzy otrzymują wysokiej jakości produkt w postaci ciepła i ciepłej wody o każdej porze i zawsze w odpowiedniej temperaturze.


Automatyka pogodowa

Węzły cieplne wyposażone są także w system automatyki pogodowej, który reaguje na warunki zewnętrzne i zapewnia komfort cieplny w mieszkaniu niezależnie od pory roku. Oprócz ogrzewania budynków, ten sam węzeł zapewnia dostawę ciepłej wody do celów użytkowych.


Licznik ciepła

Ważną częścią systemu ciepłowniczego jest również aparatura pomiarowo-rozliczeniowa, czyli popularny licznik ciepła. Na podstawie wskazań licznika możliwe jest określone poziomu zużycia ciepła w budynku.


Mapa sieciPełny ekran