Status prawny spółki

Jednoosobowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Własność samorządowa. Akt Założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawarty w Kancelarii Notarialnej w Staszowie Aktem Notarialnym Repertorium A numer 3082/97, zmiany: Akt Notarialny Repertorium A numer 4883/2001; Akt Notarialny Repertorium A numer 2596/2004; Akt Notarialny Repertorium A numer 7608/2009. Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 28.06.2002 Sygnatura akt KI.X NS-REJ.KRS/4235/04/466 NR KRS 0000117643.

Wartość kapitału zakładowego: Wysokość kapitału zakładowego stanowi kwota 6.054.000,00 zł. Jedyny wspólnik Miasto i Gmina Staszów udziały w kapitale zakładowym Spółki pokrywa wkładem niepieniężnym ( aportem ), którego przedmiot określa umowa Spółki w kwocie 4.499.600,00 zł. oraz wkładem pieniężnym (gotówką) w kwocie 1.554.400,00 zł.

Umowa Spółki jednolity tekst

Regulamin udzielania zamówień