Majątek Spółki

Kapitał zakładowy Spółki stanowi kwota 6.054.000,00 zł. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 12108 udziałów o wartości nominalnej 500,00 każdy. Wszystkie udziały do chwili udostępnienia ich do zbycia na rzecz osób trzecich należą do Miasta i Gminy Staszów.