Przyłączenie do sieci ciepłowniczej ZEC

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o. zapewnia mieszkańcom Staszowa dostęp do komfortowego, bezpiecznego i ekologicznego ciepła sieciowego do celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody.

Ciepło dostarczane za pomocą miejskiej sieci ciepłowniczej to wygodny, bezobsługowy i bezpieczny w użytkowaniu sposób ogrzewania, dostępny przez cały rok. To naturalne rozwiązanie na ciepło w mieście. Odbiorcy ciepła mogą czuć się bezpiecznie w domu, pracy czy szkole i nie martwić się o odpowiednią temperaturę i ogrzewanie.

Nowoczesne urządzenia zapewniają pełny zakres regulacji i pozwalają na dowolne sterowanie poborem ciepła, co zwiększa komfort użytkowania oraz zmniejsza zużycie energii. A dzięki wysokim normom związanym z produkcją i dostawą ciepła ogrzewanie to jest także przyjazne dla środowiska naturalnego.

Jeśli zdecydowałeś się na korzystanie z ciepła dostarczanego za pomocą miejskiej sieci ciepłowniczej, dokonałeś właściwego wyboru.

Aby zostać odbiorcą bezpiecznego, komfortowego i ekologicznego ciepła dostarczanego przez Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie sp. z o.o. należy postąpić wg poniższych wskazówek.

1. Wniosek o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

Złożenie formalnego wniosku (na formularzu załączonym poniżej) o przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej rozpoczyna oficjalną procedurę w tym zakresie oraz dostarcza nam cennych informacji o rzeczywistym zainteresowaniu przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej w określonym rejonie miasta.

Pobierz wniosek -    PLIK DOCX / PLIK PDF

2. Warunki techniczno-ekonomiczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Po przeanalizowaniu możliwości, terminów oraz technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia obiektów do sieci ciepłowniczej ZEC określa warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej.

3. Umowa przyłączeniowa

Po uzgodnieniu warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej, ZEC zawiera z Odbiorcą umowę przyłączeniową, określającą szczegółowo warunki, na jakich dany obiekt zostanie przyłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej, m.in. termin realizacji przyłączenia, stawki opłat za przyłączenie, miejsce rozgraniczenia własności, zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia, obowiązki stron, wymagania dotyczące lokalizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz inne elementy wynikające z Ustawy Prawo Energetyczne.

4. Uzgodnienia i sporządzenie dokumentacji technicznej

W celu umożliwienia dostępu do sieci ciepłowniczej ZEC Staszów Sp. z o.o. wykona przyłącze, montaż zaworów ograniczenia przepływu wraz z kompletem zaworów odcinających i układem pomiarowo-rozliczeniowym. Zamawiający dysponował będzie projektem przyłącza, projektem węzła cieplnego oraz uzgodnieniami z organami nadzoru budowlanego. Odbiorca wykona połączenie przyłącza do wewnętrznej instalacji co i cwu we własnym zakresie.

5. Zawarcie Umowy Sprzedaży Ciepła

Dostawa ciepła do obiektu rozpoczyna się po zawarciu z naszym przedsiębiorstwem Umowy sprzedaży ciepła, określającej szczegółowo warunki oraz zasady dostarczania ciepła do obiektu.