Władze spółki

Zgromadzenie wspólników Burmistrz Miasta i Gminy Staszów – Leszek Kopeć

 

Rada nadzorcza spółki:

Przewodniczący – Lucjan Wojtacha

Zastępca Przewodniczącego – Sławomir Bielecki

Sekretarz – Marzena Opałacz

Członek – Henryk Skuza

 

Zarząd spółki:

Prezes Zarządu: Jacek Marek

 

Prokurenci spółki:

Dyrektor techniczny: Adam Ogrodnik

Główny księgowy: Iwona Kałamaga