Komunikacja elektroniczna

Informujemy, że ZEC Staszów Sp. z o.o. od dnia 25.04.2021 r. zapewni odbiorcom końcowym możliwość dostępu do informacji w zakresie faktur, duplikatów faktur, faktur korygujących, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej (e-mail, sms). W celu uzyskania dostępu do informacji w formie elektronicznej, zmiany danych lub odwołania dostępu do informacji w formie elektronicznej prosimy o skorzystanie z załączonych poniżej formularzy:

1. Wniosek w sprawie przekazywania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji w zakresie rachunków i rozliczeń.

POBIERZ: PLIK PDF lub PLIK DOCX
2. Zgoda na otrzymywanie faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej.

POBIERZ: PLIK PDF lub PLIK DOCX 
3. Zmiana adresu e-mail lub numeru telefonu do wniosku o przesyłanie faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej.

POBIERZ: PLIK PDF lub PLIK DOCX
4. Odwołanie zgody na otrzymywanie faktur, duplikatów faktur, faktur korygujących, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej.

POBIERZ: PLIK PDF lub  PLIK DOCX

 

Dodatkowych informacji w zakresie dostępu do informacji o rozliczeniach, fakturach i innych informacjach i zawiadomieniach w formie elektronicznej udzielamy pod numerem telefonu +48 15 864 23 49.