Zmiana taryfy dla ciepła 2023

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  uprzejmie informuje, że decyzją Prezesa URE z dnia 13 lutego 2023 roku zmianie ulega decyzja Nr OKA.4210.109.2022.AZa  z dnia 14 grudnia 2022 roku dotycząca Taryfy dla ciepła ZEC  w Staszowie  Sp. z o.o.

Zmiana Taryfy dla ciepła została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło nr 78 (2266) w dniu 14 lutego 2023 r. i zostaje wprowadzona do stosowania od dnia 1 marca 2023 roku.

Publikacja zmiany taryfy w wersji PDF – POBIERZ