Kategoria: Taryfy

Informacja Prezesa URE dot. cen stosowanych w dniu 30 września 2022 powiększonych o 40%

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła, cen nośnika ciepła oraz stawek opłat stałych za usługi przesyłowe i stawek opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawek opłaty
miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawek opłaty za ciepło, stosowanych w dniu 30 września 2022 r., powiększonych o 40%.

Informacja w pliku PDF – POBIERZ

Zmiana taryfy dla ciepła 2023

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  uprzejmie informuje, że decyzją Prezesa URE z dnia 13 lutego 2023 roku zmianie ulega decyzja Nr OKA.4210.109.2022.AZa  z dnia 14 grudnia 2022 roku dotycząca Taryfy dla ciepła ZEC  w Staszowie  Sp. z o.o.

Zmiana Taryfy dla ciepła została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło nr 78 (2266) w dniu 14 lutego 2023 r. i zostaje wprowadzona do stosowania od dnia 1 marca 2023 roku.

Publikacja zmiany taryfy w wersji PDF – POBIERZ

Informacja o średnim zużyciu ciepła przez Odbiorców wg. grup taryfowych

Zgodnie z art.5.pkt. 6c Ustawy Prawo Energetyczne sprzedawca energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła ma obowiązek informować swoich odbiorców o ilości energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła zużytej przez tego odbiorcę w poprzednim roku oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła dla danej grupy taryfowej, z której ten odbiorca korzystał, a także o środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 468 i 868) i efektywnych energetycznie urządzeniach technicznych.

Rok 2021

 

  Grupa taryfowa            

Średnie zużycie ciepła [GJ]

Grupa GI

1 527,300

Grupa GII

1 587,900

Grupa GIII

38 473,450

Grupa IVa

2 676,000

Grupa IVb

31 592,010

Grupa V

39 228,066