Kategoria: Taryfy

Taryfa dla ciepła 2020

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  uprzejmie informuje, że decyzją Prezesa URE z dnia 16 listopada 2020 roku Nr OKA.4210.47.2020.PS  została zatwierdzona Taryfa dla ciepła ZEC  w Staszowie  Sp. z o.o.

Zatwierdzona Taryfa dla ciepła została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło nr 322 (655) w dniu 16 listopada 2020 r. i zostaje wprowadzona do stosowania od dnia 1 grudnia 2020 roku.

Publikacja taryfy w wersji PDFpobierz załącznik

Taryfa dla ciepła 2019

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  uprzejmie informuje, że decyzją Prezesa URE z dnia 1 października 2019 roku Nr OKA.4210.36.2019.CW  została zatwierdzona  XVIII Taryfa dla ciepła ZEC  w Staszowie  Sp. z o.o.

        Zatwierdzona Taryfa dla ciepła została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło nr 233 (233) w dniu 2 października 2019 r. i zostaje wprowadzona do stosowania od dnia 1 listopada 2019 roku.

 

Publikacja taryfy w wersji PDFpobierz załącznik

Taryfa dla ciepła 2018

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że decyzją Prezesa URE z dnia 13 sierpnia 2018 roku NR OKA.4210.61(13).2017.2018.29.XVII.PS została zatwierdzona XVII Taryfa dla ciepła ZEC w Staszowie Sp. z o.o.

Zatwierdzona taryfa dla ciepła została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 20 sierpnia 2018 r. poz. 2922 i zostaje wprowadzona do stosowania od 4 września 2018.

 

Publikacja taryfy w wersji PDFpobierz załącznik