Taryfa dla ciepła 2020

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  uprzejmie informuje, że decyzją Prezesa URE z dnia 16 listopada 2020 roku Nr OKA.4210.47.2020.PS  została zatwierdzona Taryfa dla ciepła ZEC  w Staszowie  Sp. z o.o.

Zatwierdzona Taryfa dla ciepła została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło nr 322 (655) w dniu 16 listopada 2020 r. i zostaje wprowadzona do stosowania od dnia 1 grudnia 2020 roku.

Publikacja taryfy w wersji PDFpobierz załącznik