Zmiana taryfy dla ciepła 2021

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  uprzejmie informuje, że decyzją Prezesa URE z dnia 12 maja 2022 roku Nr OKA.4210.37.2022.KTW  została zatwierdzona Taryfa dla ciepła ZEC  w Staszowie  Sp. z o.o.

Zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła została opublikowana w Biuletynie Branżowym Nr 288 (1548) w dniu 13 maja 2022 r.

Publikacja zmiany taryfy w wersji PDFpobierz