Taryfa dla ciepła 2021

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  uprzejmie informuje, że decyzją Prezesa URE z dnia 09 grudnia 2021 roku Nr OKA.4210.76.2021.KTW  została zatwierdzona Taryfa dla ciepła ZEC  w Staszowie  Sp. z o.o.

Zatwierdzona Taryfa dla ciepła została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło nr 465 (1195) w dniu 10 grudnia 2021 r. i zostaje wprowadzona do stosowania od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Publikacja taryfy w wersji PDFpobierz załącznik