Kategoria: Taryfy

Taryfa dla ciepła 2017

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że decyzją Prezesa URE z dnia 21 lutego 2017 roku NR OKA.4210.62(8).2016.2017.29.XVI.AZa została zatwierdzona XVI Taryfa dla ciepła ZEC w Staszowie Sp. z o.o.

Taryfa dla ciepła 2016

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że decyzją Prezesa URE z dnia 2 lutego 2016 roku NR OKA-4210-61(7) /2015/2016/29/XV/CV została zatwierdzona XV Taryfa dla ciepła ZEC w Staszowie Sp. z o.o.

Taryfa dla ciepła 2015

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uprzejmie informuje, że decyzją Prezesa URE  z dnia 20 stycznia 2015 roku Nr OKA-4210-70(15)/2013/2014/2015/29/XIV/MMi1 została zatwierdzona XIV Taryfa dla ciepła ZEC Sp. z o.o. w Staszowie.