Kategoria: Aktualności

Informacja o cenach ciepła obowiązujących od dnia 1 marca 2023 r.

Informacja o  cenach ciepła obowiązujących od dnia 1 marca 2023 r.

dla podmiotów uprawnionych

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, iż zgodnie z Ustawą z dnia 8 lutego 2023 r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw, jak również zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. od 01 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami zastosuje najbardziej korzystne ceny ciepła, wyliczone na podstawie jednego z trzech niżej wymienionych systemów rozliczeń.

Poniższe tabele prezentują jednoskładnikowe ceny netto, obliczone dla poszczególnych źródeł: tj. maksymalna cena dostawy ciepła, cena dostawy ciepła obliczona na podstawie aktualnie stosowanej taryfy dla ciepła oraz średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe (wyliczona w oparciu o art. 3a ustawy).

Oferta pracy

Zakład energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że aktualnie prowadzi nabór na stanowiska:

  1. Maszynista urządzeń pomocniczych kotłowni i maszynowni – Link do ogłoszenia
  2. Elektromonter – Link do ogłoszenia
  3. Elektromonter – Automatyk – Link do ogłoszenia

Klauzula RODO do wyżej wymienionych ofert pracy – informacja w pliku PDF

Informacja Prezesa URE dot. cen stosowanych w dniu 30 września 2022 powiększonych o 40%

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła, cen nośnika ciepła oraz stawek opłat stałych za usługi przesyłowe i stawek opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawek opłaty
miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawek opłaty za ciepło, stosowanych w dniu 30 września 2022 r., powiększonych o 40%.

Informacja w pliku PDF – POBIERZ