Rozbudowa i modernizacja Ciepłowni Miejskiej w Staszowie z wykonaniem źródła kogeneracji gazowej

 

 

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

 


Przedsięwzięcie

 

„Rozbudowa i modernizacja Ciepłowni Miejskiej w Staszowie z wykonaniem źródła kogeneracji gazowej” o wartości 7 661 057,70 zł został zrealizowany w latach 2011 – 2014 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w formie pożyczki w kwocie 1 968 273,00 zł.

 

 

 

 

 

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.