Informacja dotycząca awarii sieci CWU

W związku z wystąpieniem awarii sieci ciepłej wody użytkowej na Osiedlu Wschód informujemy, że nastąpiła przerwa w jej dostawie i objęła budynki zlokalizowane przy ulicach:

- Mickiewicza 2, 14, 16, 18, 20, 22

- Kilińskiego 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18.

Awaria nastąpiła na skutek rozszczelnienia sieci ciepłej wody przez wykonawcę prac modernizacyjnych sieci teletechnicznej na terenie Osiedla Wschód.

Planowane przywrócenie dostawy ciepłej wody nastąpi ok. godz. 15:00 w dniu 09.10.2020 r.

 

Załącznik - Pobierz