Informacja o cenach ciepła obowiązujących od dnia 1 marca 2023 r.

Informacja o  cenach ciepła obowiązujących od dnia 1 marca 2023 r.

dla podmiotów uprawnionych

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, iż zgodnie z Ustawą z dnia 8 lutego 2023 r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw, jak również zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. od 01 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami zastosuje najbardziej korzystne ceny ciepła, wyliczone na podstawie jednego z trzech niżej wymienionych systemów rozliczeń.

Poniższe tabele prezentują jednoskładnikowe ceny netto, obliczone dla poszczególnych źródeł: tj. maksymalna cena dostawy ciepła, cena dostawy ciepła obliczona na podstawie aktualnie stosowanej taryfy dla ciepła oraz średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe (wyliczona w oparciu o art. 3a ustawy).

Źródło Nr 1 – grupy odbiorców : GIII, GIVa, GIVb, GV.

Grupa taryfowa

Maksymalna cena dostawy ciepła

Cena dostawy ciepła obliczona na podstawie aktualnie stosowanej taryfy dla ciepła

Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe

zł/GJ

zł/GJ

zł/GJ

GIII

132,57

122,25

130,21

GIVa

137,18

126,41

136,00

GIVb

125,45

114,43

133,86

GV

139,84

129,84

144,61

 

Do rozliczeń z odbiorcami ciepła zasilanymi ze Źródła nr 1 przy ul. Mariana Langiewicza 14 zastosowanie będą miały ceny i stawki opłat zgodne z obowiązującą taryfą

 

Źródło Nr 2 -grupa odbiorców : GI,  Źródło Nr 3 – grupa odbiorców : GII.

Grupa taryfowa

Maksymalna cena dostawy ciepła

Cena dostawy ciepła obliczona na podstawie aktualnie stosowanej taryfy dla ciepła

Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe

zł/GJ

zł/GJ

zł/GJ

GI

129,70

229,56

150,95

GII

138,86

248,27

150,95

 

Do rozliczeń z odbiorcami ciepła zasilanymi ze Źródła nr 2 przy ul. Szpitalnej 37 i Źródła nr 3 przy ul. Sienkiewicza 1 zastosowanie będą miały ceny i stawki opłat zgodne z maksymalną ceną dostawy ciepła.

Ceny i stawki opłat nie uwzględniają podatku od towarów i usług (VAT), który będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.