Informacja o średnim zużyciu ciepła przez Odbiorców wg. grup taryfowych za 2023 r.

Zgodnie z art.5.pkt. 6c Ustawy Prawo Energetyczne sprzedawca energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła ma obowiązek informować swoich odbiorców o ilości energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła zużytej przez tego odbiorcę w poprzednim roku oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła dla danej grupy taryfowej, z której ten odbiorca korzystał, a także o środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) i efektywnych energetycznie urządzeniach technicznych.

Rok 2023

 

  Grupa taryfowa            

Średnie zużycie ciepła [GJ]

G1

1 376,30

G2

1 418,10

G3

30 419,961

G4A

2 206,885

G4B

25 884,411

G5

35 496,073