Informacja o wartości współczynnika nakładu nieodwracalnej energii pierwotnej w sieci ciepłowniczej