Informacja o zmianie stawek VAT

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, iż w związku z wejściem w życie w dniu 27 stycznia 2022 r. Ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022 r. poz.196) od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. dla energii cieplnej obowiązuje stawka podatku VAT w wysokości 5%.

W związku z powyższym od 1 lutego 2022  zmianie ulega opłata miesięczna za c.o. i c.c.w. w wysokości zaliczkowej.