Informacja Prezesa URE dot. cen stosowanych w dniu 30 września 2022 powiększonych o 40%

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła, cen nośnika ciepła oraz stawek opłat stałych za usługi przesyłowe i stawek opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawek opłaty
miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawek opłaty za ciepło, stosowanych w dniu 30 września 2022 r., powiększonych o 40%.

Informacja w pliku PDF – POBIERZ