Modernizacja dwóch SN zasilających trafo 250 kVA

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o. ogłasza przetarg na modernizację dwóch SN zasilających trafo 250 kVA – wymiana wyłączników oraz doposażenie pól w niezbędną aparaturę zabezpieczająco-sterującą.

W ramach modernizacji dwóch SN zasilających trafo 250 kVA- wymiana wyłączników oraz doposażenie pól w niezbędną aparaturę zabezpieczająco-sterującą,  należy wykonać następujące prace:

1.Wymianę 2 kpI istniejących wyłączników na wyłączniki Tavrida wraz z wózkami (podestami).

2. Montaż zabezpieczenia szyn średniego napięcia – Sepam 20.

3. Montaż zabezpieczenia temperaturowego transformatora- – o ile transformator wyposażony jest w układ pomiaru temperatury.

4. Wykonanie nowych elewacji pól SN wraz z synoptyką oraz aparaturą sterowniczą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz istotne wymagania techniczne zawiera  SIWZ

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie w formacie PDF

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PDF

Wzór umowy PDF

Oświadczenia i formularz ofertowy DOC