Modernizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj instalacji odpylania spalin kotła WR-10 w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Staszowie – Unieważniony

Zakładzie Energetyki Cieplnej w Staszowie ogłasza przetarg na modernizację w systemie zaprojektuj i wybuduj instalacji odpylania spalin kotła WR-10 w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Staszowie.

Przedmiot umowy obejmuje:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami;

b) Demontaż istniejących elementów instalacji odpylania spalin wraz z kanałami spalin od cyklonów do wentylatora wyciągu.

c) Dostawę i montaż instalacji odpylania spalin dla kotła wodnego WR-10 ;

d) Wykonanie prób, pomiarów, odbiorów i przekazanie do eksploatacji;

e) Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie bieżącej obsługi;

f) Przekazanie dokumentacji

Załączniki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Projekt umowy

4. Informacja o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 02.04.2015

5. Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 02.04.2015

6. Zmieniony projekt umowy z dnia 02.04.2015

7. Pytania i odpowiedzi z dnia 07.04.2015

8. Pytania i odpowiedzi z dnia 17.04.2015

9. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu