Obiekty produkcyjne i biurowe Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z .o.o. w Staszowie.