Ogłoszenie o sprzedaży złomu stalowego

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada do sprzedaży złom stalowy w ilości około 50 ton. W związku z tym ogłasza przetarg na zakup w/w złomu. Oferty z proponowana ceną zakupu 1 tony złomu prosimy składać w terminie do 10.07.2018 do godz 14.00 na adres:

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Mariana Langiewicza 14

28-200 Staszów

lub przesłać e-mailem na adres: sekretariat@zecstaszow.pl

Oferent z najwyższą proponowaną ceną będzie powiadomiony telefonicznie.

Złom można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 -14.30

Załadunek i rozładunek złomu leży w gestii kupującego.