Przebudowa kotła WR10 na kocioł WR8

 

 

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

 


Zadanie pn.:

 

”Przebudowa kotła WR 10 na kocioł WR 8 w technologii ścian szczelnych o wysokiej sprawności cieplnej wraz z układem automatyki i instalacją odpylania spalin w Elektrociepłowni przy ul. Mariana Langiewicza 14 w Staszowie” o wartości 3 045 000,00 zł, jest dofinansowane z WFOŚiGW w Kielcach w formie pożyczki w kwocie 2 850 000,00zł.


 

 

 

 

 

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.