Przerwy w dostawie ciepłej wody 2024

Informujemy, że w związku z wykonywaniem prac remontowych nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody jn.:

L.P. Budynek Przerwa
1 W-1ul. Kilińskiego 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18

ul. Mickiewicza 14, 16, 18, 20, 22

18.03-21.03.2024 r.

(od godz. 7:00 w dniu 18.03.2024 r. do godz. 15:00 w dniu 21.03.2024 r.)

1 W-2ul. Mickiewicza 42, 44, 46

19.02-22.02.2024 r.

(od godz. 7:00 w dniu 19.02.2024 r. do godz. 15:00 w dniu 22.02.2024 r.)

2 W-3ul. Kołłątaja 4, 6, 8, 10

27.02-29.02.2024 r.

(od godz. 7:00 w dniu 27.02.2024 r. do godz. 15:00 w dniu 29.02.2024 r.)

3 W-4KEN 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

05.03-07.03.2024 r.

(od godz. 7:00 w dniu 05.03.2024 r. do godz. 15:00 w dniu 07.03.2024 r.)

4 W-5ul. Konstytucji 3-go Maja 12, 14, 16, 18

14.02-16.02.2024 r.

(od godz. 7:00 w dniu 14.02.2024 r. do godz. 15:00 w dniu 16.02.2024 r.)

5 W-6ul. Kołłątaja 1, 3

12.03-14.03.2024 r.

(od godz. 7:00 w dniu 12.03.2024 r. do godz. 15:00 w dniu 14.03.2024 r.)

6 ul. Mickiewicza 48

09.04.2024 r.

(od godz. 7:00 w dniu 09.04.2024 r. do godz. 15:00 w dniu 09.04.2024 r.)

7 ul. Mickiewicza 54

10.04.2024 r.

(od godz. 7:00 w dniu 10.04.2024 r. do godz. 15:00 w dniu 10.04.2024 r.)

 

Przerwy w dostawach ciepłej wody potrwają od godz. 7:00 pierwszego dnia remontu do ostatniego dnia do godz. 15:00. W przypadku wcześniejszego ukończenia prac remontowych, przerwy w dostawie ciepłej wody zostaną skrócone.

 

Plik w formacie PDFpobierz