Przerwy w dostawie wody

Informujemy, że w związku z koniecznością wykonania prac sezonowych, związanych z przygotowaniem sieci i instalacji do sezonu zimowego, nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody j.n.

L.P. Budynek Przerwa
1 W-1

ul. Kilińskiego 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18

ul. Mickiewicza 14, 16, 18, 20, 22

Sklep PSS

Bank Pekao S.A.

15.09.2020 – 16.09.2020
2 W-2

ul. Mickiewicza 42, 44, 46

15.09.2020 – 16.09.2020
3 W-3

ul. Kołłątaja 4, 6, 8, 10

Sklep PSS

15.09.2020 – 16.09.2020
4 W-4

KEN 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

15.09.2020 – 16.09.2020
5 W-5

ul. Konstytucji 3-go Maja 12, 14, 16, 18

15.09.2020 – 16.09.2020
6 W-6

ul. Kołłątaja 1, 3

ul. Mickiewicza 48

ul. Mickiewicza 54

Przedszkole nr 8

Szkoła Podstawowa nr 3

Hala sportowa OSiR

Odbiorca indywidualny

Odbiorca indywidualny

Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Barbary

15.09.2020 – 16.09.2020

 

Plik w formacie PDF – pobierz