Remont budynku kotłowni WR10 mieszczącego się przy ul. Langiewicza 14 w Staszowie

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Staszowie ogłasza przetarg nieograniczony na remont budynku kotłowni WR10 mieszczącego się przy ul. Langiewicza 14 w Staszowie.

Przedmiotowe zamówienie obejmuje:

1. Remont elewacji ściany północnej kotłowni WR-10 w ZEC Staszów.

Remont ściany o wym.  (wys. x szer.) 15,7m x19m polegać będzie na:

-wymianie płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej  gr 6cm w kolorze niebieskim 5010 o pow. ok. 248m2.

a) pasa pionowego na całej wysokości ściany z lewej i prawej strony o szerokości  6,5m

b) pasów poziomych na wysokościach 0-1,8m, 3,0-4,9m, 10,9-13,1m, 14,3-15,7 o szerokości ok. 6,0m

c) oczyszczeniu do drugiego stopnia czystości i pomalowaniu konstrukcji nośnej ściany północnej o powierzchni malowania ok 301m2

d) wymiana żaluzji nawiewnej wraz z  zabezpieczeniem przed nawiewaniem śniegu o wym. 0,95x 1,1m

2 Remont dachu kotłowni WR-10 w ZEC  Staszów :

a) demontaż pokrycia dachowego  z blachy trapezowej na konstrukcji drewnianej oraz pokrycia z płyt warstwowych o pow. ok.460m2

b) montażu płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej  gr 6cm w kolorze niebieskim 5010 o pow. ok. 460 m2

c) oczyszczenie i pomalowanie metalowej konstrukcji wsporczej dachu tj. dźwigarów o pow. malowania ok..114m2  i wiązarów z kratownic o pow. kratownic ok. 62m2

d) wymiana rynny  ok 24,1 m i rur spustowych 3x15m wykonanych z blachy powlekanej

e) wymiana wywietrzników dachowych ɸ250  szt  2 i ɸ400 szt 2

3 Utylizacja materiałów uzyskanych z rozbiórki 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz istotne wymagania techniczne zawiera  SIWZ

 

Załączniki:

Ogłoszenie na wykonanie zadania – Pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz