Remont elewacji budynku kotłowni WR10 w Staszowie – zmiana SIWZ

1. Zamawiający

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Staszowie
ul. Langiewicza 14 28-200 Staszów
(015) 864 23 49, faks (o15) 864 35 56

2. Tryb udzielenia zamówienia

Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, w myśl art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), poniżej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Postępowanie przeprowadzane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem zamówień” Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. Staszowie.

3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest
3.1.Remont elewacji ściany zachodniej kotłowni WR-10 w ZEC Staszów.
Remont ściany o wym. (wys. x szer.) 14,8m x23,3m polegać będzie na:
-wymianie płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr 6cm w kolorze niebieskim 5010 o pow. ok. 100m2 wraz z oczyszczeniem i pomalowaniem konstrukcji metalowej.
a) pasa pionowego na całej wysokości ściany z lewej i prawej strony
b)pasów poziomych na wysokościach 0-1,8m, 2,8-3,7m, 13,3-14,8m
- wymiana rynny ok 23,5 m i rur spustowych 3x15m wykonanych z blachy powlekanej
3.2 Remont elewacji ściany południowej kotłowni WR-10 w ZEC Staszów Remont ściany o wym. (wys. x szer.) 15m x19m polegać będzie na:
-wymianie płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr 6cm w kolorze niebieskim 5010 o pow. ok. 285 m2 na całej powierzchni ściany wraz z oczyszczeniem i pomalowaniem konstrukcji metalowej.

 

ZAŁĄCZNIKI:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wyjaśnienia do SIWZ

- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty