Remont ściany elewacyjnej od strony wschodniej kotłowni WR

1.   Zamawiający

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Mariana Langiewicza 14 28-200 Staszów

(015) 864 23 49, faks (o15) 864 35 56

 2.   Tryb udzielenia zamówienia

Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, w myśl art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), poniżej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Postępowanie przeprowadzane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem Udzielania Zamówień przez Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3.   Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest

Remont ściany elewacyjnej od strony wschodniej kotłowni WR

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie remontu ściany elewacyjnej od strony wschodniej kotłowni WR  przy ul. Mariana Langiewicza 14.

Zakres robót:

1. Demontaż płyt warstwowych elewacyjnych 176 m2

2. Demontaż świetlików okiennych 482 kg

3. Montaż rygli ścian  stalowy profil zamknięty 80 x 80 gr. 5mm  1179 kg

4. Montaż płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym  gr 6cm w kolorze niebieskim  5010  225 m2

5. Demontaż rynien 23,3 m

6. Demontaż rur spustowych 44,7 m

7. Montaż rynien 23,3 m

8.  Montaż rur spustowych 44,7 m

9. Montaż obróbek blacharskich 37 m2

10. Malowanie dwukrotne w kolorze niebieskim 5010  farbą do powierzchni ocynkowanych świetlików stalowych ocynkowanych  124 m2

11.  Czyszczenie konstrukcji stalowej 323 m2

12. Malowanie farbami podkładowymi konstrukcji stalowej 323 m2

13. Malowanie dwukrotne farbami chlorokauczukowymi w kolorze niebieskim 5010 konstrukcji stalowej 323 m2

14. Montaż okien szt. 4 150×150  9m2

15. Demontaż klimatyzacji szt. 1

16. Montaż klimatyzacji szt. 1

17. Demontaż lamp oświetleniowych szt. 2

18. Montaż lamp oświetleniowych  szt. 2

19. Remont betonowego cokolika pod ścianą 12m2

20. Wypełnienie blachą powlekaną  w kolorze niebieskim 5010 świetlików okiennych  6  m2

21. Montaż kratek wentylacyjnych szt. 3

22. Wymiana  szyb na poliwęglan gr 10mm 124m2

Uwaga ! zaleca się dokonanie wizji lokalnej na obiekcie przed sporządzeniem oferty.

Wizji można dokonywać w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.30

 

ZAŁĄCZNIKI

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – PDF

2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – PDF