Sprzedaż złomu stalowego

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.w Staszowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup złomu stalowego w ilości około 50 ton. Załadunek i transport złomu po stronie oferenta.

Oferty cenowe prosimy składać do dnia 22.03.2022r. w sekretariacie ZEC Sp. z o.o. w Staszowie ul. Mariana Langiewicza 14 lub przesłać w terminie jak wyżej na adres:

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o.

ul.Mariana Langiewicza 14

28-200 Staszów

dopuszczalne jest złożenie oferty e-mailem na adres: a.zdrojkowski@zecstaszow.pl.

Złom oferowany do sprzedaży można oglądać w dni robocze od godziny 7³° do 14°°do dnia 22.03.2022r w siedzibie ZEC Staszów przy ul. Langiewicza 14.