Sprzedaż złomu stalowego

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup złomu stalowego w ilości ok.50 ton.

Oferent zapewnia załadunek i transport złomu we własnym zakresie.

Oferty cenowe prosimy składać do dnia 20 .11.2013r w sekretariacie ZEC Sp. z o.o. w Staszowie lub przesłać w terminie jak wyżej na adres:

 

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o.

ul. Langiewicza 14

28-200 Staszów

dopuszczamy również przesłanie oferty faksem na nr 15 864 3556 lub e-mailem na adres zec_staszow@o2.pl.

Złom przeznaczony do sprzedaży można oglądać w siedzibie ZEC Staszów przy ul. Langiewicza 14

28-200 Staszów w dni robocze w godz. 7ºº – 14³º .