Taryfa dla ciepła 2010/2011

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Staszowie uprzejmie informuje, że decyzją Prezesa URE Nr OŁO-4210-20(12)/2010/29/XI/BG z dnia 18 października 2010 roku została zatwierdzona Taryfa dla ciepła ZEC Sp. z o.o. w Staszowie

Zatwierdzona Taryfa dla ciepła została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego (Nr 286 poz. 2934 z dnia 27 października 2010 r.)

Taryfa dla ciepła ZEC Sp. z o.o. w Staszowie obowiązuje od dnia 15 listopada 2010

Taryfa dla ciepła w wersji PDF – Pobierz załącznik