Taryfa dla ciepła 2011/2012

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uprzejmie informuje, iż decyzją Prezesa URE Nr OŁO-4210-28(12)/2011/29/XII/DS. z dnia 14 listopada 2011 roku, została zatwierdzona Taryfa dla ciepła ZEC Sp. z o.o. w Staszowie.

Zatwierdzona taryfa dla ciepła została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego (Nr 270 poz. 3095 z dnia 16 listopada 2011 r.)

Nową taryfę dla ciepła ZEC Sp. z o.o. wprowadza do stosowania od dnia 1 grudnia 2011 r.

Taryfa dla ciepła w wersji PDFPobierz załącznik