Taryfa dla ciepła 2015

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uprzejmie informuje, że decyzją Prezesa URE  z dnia 20 stycznia 2015 roku Nr OKA-4210-70(15)/2013/2014/2015/29/XIV/MMi1 została zatwierdzona XIV Taryfa dla ciepła ZEC Sp. z o.o. w Staszowie.

Zatwierdzona Taryfa dla ciepła została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 23 stycznia 2015 r. poz. 325 i zostaje wprowadzona do stosowania od dnia 16 lutego 2015 roku.

 

Taryfa dla ciepła w wersji PDFPobierz załącznik

Zmiana taryfy dla ciepła w wersji PDF – Pobierz załącznik