Taryfa dla ciepła 2017

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że decyzją Prezesa URE z dnia 21 lutego 2017 roku NR OKA.4210.62(8).2016.2017.29.XVI.AZa została zatwierdzona XVI Taryfa dla ciepła ZEC w Staszowie Sp. z o.o.

 

Zatwierdzona taryfa dla ciepła została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 24 lutego 2017 r. poz. 781 i zostaje wprowadzona do stosowania od 1 kwietnia 2017 roku.

 

Publikacja taryfy w wersji PDFpobierz załącznik