Taryfa dla ciepła 2018

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że decyzją Prezesa URE z dnia 13 sierpnia 2018 roku NR OKA.4210.61(13).2017.2018.29.XVII.PS została zatwierdzona XVII Taryfa dla ciepła ZEC w Staszowie Sp. z o.o.

Zatwierdzona taryfa dla ciepła została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 20 sierpnia 2018 r. poz. 2922 i zostaje wprowadzona do stosowania od 4 września 2018.

 

Publikacja taryfy w wersji PDFpobierz załącznik