Taryfa dla ciepła 2019

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  uprzejmie informuje, że decyzją Prezesa URE z dnia 1 października 2019 roku Nr OKA.4210.36.2019.CW  została zatwierdzona  XVIII Taryfa dla ciepła ZEC  w Staszowie  Sp. z o.o.

        Zatwierdzona Taryfa dla ciepła została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło nr 233 (233) w dniu 2 października 2019 r. i zostaje wprowadzona do stosowania od dnia 1 listopada 2019 roku.

 

Publikacja taryfy w wersji PDFpobierz załącznik