Taryfa dla ciepła 2023 r.

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  uprzejmie informuje, że decyzją Prezesa URE z dnia 14 grudnia 2022 roku Nr OKA.4210.109.2022.AZa  została zatwierdzona Taryfa dla ciepła ZEC  w Staszowie  Sp. z o.o.

Zatwierdzona Taryfa dla ciepła została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło nr 841 (2101) w dniu 15 grudnia 2022 r. i zostaje wprowadzona do stosowania od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Publikacja taryfy w wersji PDFPOBIERZ