Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

15 maja 2013 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 podpisał Umowę o dofinansowanie z Zakładem Energetyki Cieplnej w Staszowie na zadanie pn.: „Rozbudowa i modernizacja Ciepłowni Miejskiej w Staszowie z wykorzystaniem źródła kogeneracji gazowej” w ramach Działania 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”.

Całkowity koszt brutto inwestycji wynosi 9 423 100,97 PLN , w tym kwota dofinansowania z:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:  2 974 279,20 PLN,

- Budżet Państwa: 524 872,80 PLN.