Zmiana taryfy dla ciepła 2022

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  uprzejmie informuje, że decyzją Prezesa URE z dnia 12 lipca 2022 roku Nr OKA.4210.58.2022.KTW  została zatwierdzona Taryfa dla ciepła ZEC  w Staszowie  Sp. z o.o.

Zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła została opublikowana w Biuletynie Branżowym Nr 440 (1700) w dniu 13 lipca 2022 r.

Publikacja zmiany taryfy w wersji PDFpobierz