Zmiana terminu wykonania prac remontowych W-4 przy ul. KEN

Informujemy, że prace związane z wykonaniem remontów sezonowych w wymiennikowni W 4 (ul.  KEN 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13) zaplanowane w dniach  od 12 do 14 kwietnia 2022 r. zostaną wykonane w terminie późniejszym.  W związku z tym dostawa ciepłej wody odbywać się będzie bez zakłóceń.

O wznowieniu w/w prac poinformujemy Państwa w osobnym piśmie.

Pismo w pliku PDF – pobierz