Tag Archives: Badanie bilansu 2013 staszów zec świętokrzyskie

Zaproszenie do składania ofert – Badanie bilansu za 2013 r.

          Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Langiewicza 14, 28-200 Staszów, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o rzetelności i prawidłowości  badanego sprawozdania.